Skip to content

Bosses de tela

Des d’ahir, 1 de juliol de 2018, els comerços tenen l’obligació de cobrar les bosses de plàstic segons el Reial decret 293/2018, de 18 de maig.

Per què? A causa dels actuals consums de bosses de plàstic i el danys que això produeix en els ecosistemes aquàtics a nivell mundial, la Unió Europea ha decidit regular el seu consum a través d’imposar un cost a les persones consumidores pel seu ús.

Però… Per què hi ha bosses de plàstic que no es cobren? De moment solament es cobren les borses amb un espessor de menys de 50 micres (les també cridades bosses de plàstic lleugeres) ja que representen la immensa majoria del nombre de bosses de plàstic consumides en la UE i en ser les menys reutilitzables (solen ser d’un sol ús o dos) són les que suposen la pràctica totalitat de les deixalles.

I, quant costaran? El govern dóna un preu orientatiu al seu cost establint el següent;

  1. Per a les borses de menys 15 micres (borses molt lleugeres) destinades a usos diferents als enumerats en la definició de borses molt lleugeres es proposa cobrar 5 cèntims. En aquest sentit, s’entén com a bosses de plàstic molt lleugeres aquelles amb un espessor inferior a 15 micres, que són necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a orri, com a fruita, llegum, carn, peix, entre uns altres, quan el seu ús contribueix a prevenir el desaprofitament d’aquests aliments.
  2. Per les de grossor superior fins a 50 micres (borses lleugeres), un preu de 15 cèntims
  3. Para borses d’espessor igual o superior a les 50 micres: 15 cèntims d’euro/borsa.
  4. Per a Borses d’espessor igual o superior a 50 micres, amb contingut igual o superior a 50% de plàstic reciclat però inferior al 70%: 10 cèntims d’euros/ borsa.

Si les bosses de plàstic estan compostes per un mínim del 70% de material reciclable, es podran seguir donant gratuïtament en els punts de venda.

I, què passarà en el futur? Segons les previsions, en 2020 les bosses de plàstic estaran prohibides pel que adapta’t i canvia a les bosses de roba perquè són més sostenibles i volem un món més verd.

Però, què proposa XiriComPrA ha aquest Decret? Des de l’Associació hem i estem repartint bosses de roba de diferents formats i amb diferents dissenys sota el lema de #ComerçLocal. On les pots aconseguir? En comprar en comerços i professionals adscrits a XiriComPrA podràs obtenir la nostra bossa, la bossa de XiriComPrA.

Vols una? Compra al comerç local, compra a Xirivella!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.